Medezeggenschapsraad

Op de Kimkiel is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Doel van de medezeggenschapsraad is om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven medezeggenschap te hebben en invloed uit te oefenen op beslissingen van de directie.  De MR heeft de bevoegdheid om over belangrijke zaken (met betrekking tot het organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid) binnen de school advies of instemming te geven.

De raad is samengesteld uit een gelijk aantal ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding)

Soms is er voor een bepaald besluit instemming of advies van één van beide geledingen nodig. Op andere momenten van de totale MR.

Personeelsgeleding

Jeremy Pfundt                      
José van der West           
Regina Snip

Oudergeleding                       

Claudia Heijnen (moeder van Rade)
Vanessa van der Molen (moeder van Jens)
Vacature

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de MR.

Contact kan ook eventueel via het volgende emailadres: mr@dekimkiel.nl

In het kader van de AVG plaatsen we geen notulen meer op de website. Mocht u inzage willen hebben in de notulen, dan kunt u die opvragen bij mr@dekimkiel.nl