Schoolarts

Namens de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen is er een jeugdarts en een doktersassistent betrokken bij school. 

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle kinderen. Wij volgen de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van de kinderen en hoe zij informatie opnemen.

Ook geven wij informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling.
Daarnaast zijn wij er om vroeg mogelijke gezondheidsproblemen op te sporen.
Wij kunnen daarbij ondersteuning of doorverwijzingen bieden.

Onderzoek op school voor groep 7
De schoolarts en de doktersassistent zien alle nieuwe leerlingen van de school en de leerlingen die in groep 7 zitten (de 10-12 jarigen). 
Er wordt dan onderzoek gedaan naar het horen en zien, de groei, de motoriek en psychosociale welbevinden van de leerling.
Hiervan wordt een verslag gemaakt voor school, met eventuele adviezen voor school voor de desbetreffende leerling.

Tussendoor kunnen er altijd leerlingen op aanwijzing worden gezien als er vragen van ouders of vanuit het Zorg Advies Team zijn.
Ook in het kader van langdurig ziekteverzuim zal de schoolarts door school ingeschakeld worden om een advies te geven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg, kunt u terecht op de website van GGD Groningen: www.ggd.groningen.nl
Voor vragen kan de schoolarts het best benaderd worden via de leerkracht of de IB-ers.