Uw kind aanmelden

De Kimkiel is geen basisschool waar elke 4 jarige terecht kan. Veel van onze kinderen starten eerst op een reguliere basisschool. Bij de wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is voor de plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO). Pas nadat ouders, de school of een andere  instantie waar de leerling verblijft en de Kimkiel het er samen over eens zijn dat het SBO de best passende plek is en de Commissie van Advies (CvA) van het samenwerkingsverband dit na een procedure schriftelijk bevestigt, is een leerling bij ons welkom.