Volverklaring

Beleid en volverklaring CSBO De Kimkiel (versie 20-09-2023)

Op onze school hanteren we de aantallen conform onderstaande tabel om vast te stellen of er ruimte is om leerlingen te kunnen plaatsen.

Er is vastgesteld dat we met 196 leerlingen vol zitten. Wij vinden onderwijskwaliteit en begeleiding belangrijk. Deze kernkwaliteiten komen onder druk te staan wanneer we met meer dan 196 kinderen werken.

Dit aantal en de aantallen per groep zijn gebaseerd op de volgende argumenten:
  • Aantal lokalen en fysieke ruimte per lokaal.
  • De onderbouwgroepen hebben minder leerlingen omdat er meer zorg nodig is.¬†De zelfredzaamheid is nog beperkt. Met inzet van een onderwijsassistent is het hanteerbaar.
  • 16 leerlingen in 1 groep is het maximale aantal kinderen dat een leerkracht kan begeleiden in onze pedagogische setting.
  • De bekostiging van de school.

Instroom

Op De Kimkiel kennen we 3 instroommomenten gepland na de zomer- en herfstvakantie en april. Wanneer de school vol is, hanteren we een wachtlijst. Leidend is de datum van besluit toelating door het zorgteam.