Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker is Dorith IJtsma.

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en/of verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening.

Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn:

  • signalering en preventie
  • begeleiding van leerling en ouders
  • ondersteuning aan leerkrachten
  • verwijzen naar en co├Ârdineren van de hulpverlening

Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker niet alleen signaleert, begeleidt, co├Ârdineert en verwijst, maar ook de mogelijkheid heeft om door middel van een huisbezoek kennis te maken met de ouders of verzorgers van nieuwe leerlingen. Bovendien is er regelmatig overleg met leerkrachten, intern begeleider, directeur, orthopedagoog en schoolarts over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Voor vragen kan Dorith het beste benaderd worden via de leerkracht of IB-ers.

U kunt haar ook rechtstreeks benaderen (ook tijdens schoolvakanties). Op werkdagen dinsdag t/m vrijdag van 08:30 uur - 17:00 uur via telefoonnummer: 06-15587003 of e-mail: d.ijtsma@meenoord.nl