Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker is Gysele Geux.

 

Schoolmaatschappelijk werk is een aanbod dat school doet aan ouders, leerlingen en school zelf. Op laagdrempelige manier kan de schoolmaatschappelijk werker vroegtijdig problemen signaleren en aanpakken. Schoolmaatschappelijk werk is een schakel tussen kind, ouders (gezaghebbende), school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert.

Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn: 

·       signalering en preventie

·       begeleiding van leerling en ouders

·       ondersteuning aan leerkrachten

·       verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening

Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar ook door middel van een huisbezoek kennis maakt met ouders of verzorgers van nieuwe leerlingen. Bovendien is er regelmatig overleg met leerkrachten, intern begeleider, directeur, gedragsdeskundige en schoolarts over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Voor vragen kan Gysele het beste benaderd worden via de leerkracht of IB-ers.

U kunt haar ook rechtstreeks benaderen (ook tijdens schoolvakanties). Op werkdagen dinsdag t/m vrijdag van 08:30 uur - 17:00 uur via telefoonnummer: 06-31670027 of e-mail: smw@scsog.nl

 

Brugfunctionaris

Onze brugfunctionaris is Gysele Geux.

 

Een brugfunctionaris is net als schoolmaatschappelijk werk iemand die naast het gezin staat en helpt wanneer er bijvoorbeeld te weinig geld is voor activiteiten, sporten of eten voor de leerling van school. Een brugfunctionaris organiseert met anderen verschillende activiteiten in en om school, voor leerlingen en/of ouders die hulp kunnen gebruiken om meer bij school en activiteiten betrokken te worden. Zodat de leerlingen beter mee kan doen op school.

Brugfunctionarissen zijn een vertrouwd gezicht binnen de school en kunnen ouders met weinig geld of schulden helpen. Bijvoorbeeld door een fiets te regelen voor hun kind of een sport en sportkleding. Of bijvoorbeeld ouders te ondersteunen als er een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is.

De brugfunctionaris is in dienst van de school, maar is wel onafhankelijk. Anders dan leraren en intern begeleiders werkt de brugfunctionaris ook buiten de school. Zij heeft daardoor meer tijd en ruimte om ouders te helpen in hun thuissituatie. Omdat ze onafhankelijk is, kunnen ouders sneller en makkelijker om hulp vragen. Daardoor kunnen kinderen beter meekomen op school.

Er zijn veel overeenkomsten met schoolmaatschappelijk werk en de brugfunctionaris. Daarom doet Gysele deze beide bij ons op school. Hierdoor kan er een goede samenwerking tussen onderwijs, thuis en zorg het verschil maken.

Voor vragen kan Gysele het beste benaderd worden (ook tijdens schoolvakanties) van dinsdag t/m t/m vrijdag van 08:30 uur - 17:00 uur via telefoonnummer: 06-31670027 of e-mail: smw@scsog.nl.