Kinderfysiotherapie

De kinderen die naar de Kimkiel, een CSBO school, gaan hebben problemen met leren.

De Kimkiel heeft als doel om te werken vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

Voor de ontwikkeling van kinderen is de motorische ontwikkeling een belangrijk onderdeel om mee te kunnen doen aan een fysiek actieve deelname aan, bijvoorbeeld:

  • het leren hanteren van een potlood of pen om te kunnen tekenen
  • het leren schrijven met een goede en ontspannen pengreep
  • het leren veterstrikken en knopen open of dicht kunnen doen
  • het spelen op het schoolplein
  • met plezier deelnemen aan de gymnastieklessen
  • zwemlessen
  • het leren steppen of fietsen
  • etc.

Als er sprake is van een achterstand in de motorische ontwikkeling lopen kinderen het risico om minder actief te worden, zich daardoor minder trainen dan leeftijdsgenoten en minder aansluiting voelen bij leeftijdsgenoten.

Kinderen die op de Kimkiel komen, worden gescreend op hun motorische ontwikkeling door het afnemen van de Movement ABC-2 test, een motorische test die de score van kinderen kan vergelijken met hun leeftijdsgenoten. Als een kind op deze test lager scoort dan gemiddeld zal er overleg plaats vinden met ouders en leerkrachten of kinderfysiotherapeutische begeleiding gewenst is. Voor ons als kinderfysiotherapeuten is het belangrijk dat er sprake is van een hulpvraag. Als die er is, dan kunnen we samen doelen opstellen om samen met het kind de ontwikkeling op motorisch gebied te stimuleren. Doordat we het kind in de context, (in hun dagelijkse situatie) kunnen zien en behandelen, hebben we door de korte lijnen met de leerkrachten de mogelijkheid om het geleerde gelijk toe te kunnen passen in de praktijk. Uiteraard zijn ouders welkom om de behandeling bij te wonen of te allen tijde te overleggen met ons. Ze zullen dan ook altijd ons email-adres en telefoonnummer hebben.

Elk kind heeft recht op in elk geval 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen per jaar in de basis zorgverzekering, en eventueel met extra behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

De kinderfysiotherapeuten die al jaren betrokken zijn bij deze doelgroep kinderen zijn:

Dorothee Jelsma: djelsma@kinderfysiotherapie-praktijk.nl
Sander Panneman: Fysiotherapeut in opleiding 

Femke van Ringh: info@fysiofemke.nl